Arama
Flitreler
Kapat

Satış Sözleşmesi

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1-TARAFLAR

1.1: SATICI

Unvanı: DMS ELEKTRONİK DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.

Adresi: Yenisahra Mahallesi, İnönü Caddesi No:9 Ataşehir/İSTANBUL

Tel:0216 3300917 - 0216 4491558 Faks: 0216 3469527

1.2: ALICI: Fatura üzerinde adı geçen kişidir.

Adı/Soyadı/Unvan, Adres bilgileri fatura üzerinde belirtilmiştir.

MADDE 2 - KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.cd.com.tr internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun Ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Satış Bedeli satış faturasında belirtildiği gibidir.

Ödeme Şekli, Fatura ve Teslim Adresi İrsaliye / İrsaliyeli fatura üzerinde belirtildiği gibidir. SATICI tarafından ALICI'ya E-Fatura düzenlenecek, faturanın kopyası ALICI'nın tanımlı e-mail adresine gönderilecektir.  

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

4.1- ALICI, www.cd.com.tr internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan ALICI veya gösterdiği kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün, sağlam eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5– Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi neden ile ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6– Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, alıcının kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

4.7– SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

4.8– Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanları, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için satıcıya gönderilebilir.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde SATICI'ya faks, e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içerisinde ürün bedeli alıcıya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilmez. Cayma hakkı nedeni iade edilen ürünün kargo bedeli satıcı tarafından karşılanır.

MADDE 6 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

-ALICI'nın isteği ile kişiye özel olarak üretilen, üzerinde değişiklik veya ilave yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünler

-Niteliği itibari ile geri gönderilmeye elverişli olmayan ürünler (iç çamaşırı, mayo, kozmetik gibi hijyenik durumu hassas olan ürünleri iade edebilmenin koşulu ürünün açılmamış ve denenmemiş olmasıdır)

-Alıcı tarafından açılmış olan ses veya görüntü kayıtları (DVD,CD ve Kaset vb.), basılı ürünler (Kitap,dergi, vb.), her türlü yazılım programları ve bilgisayar sarf malzemeleri

-Çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünler

-Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen ürünler (Külçe, ziynet, altın ve gümüş kategorisindeki tüm ürünler vb.)

-Tatil kategorisinden satın alınan otel, yurt içi/yurt dışı turlar, gezi ve uçak bileti gibi ürün ve hizmetler, Bu ürün ve hizmetlerin iptal/iadesi, satıcı acente uygulaması doğrultusunda yapılır.

MADDE 7- SİPARİŞ GÜNÜNDE SİPARİŞİN İPTALİ

ALICI, siparişin verildiği gün (Pazartesi-Cuma günleri arası) sipariş iptal edilmek isterse, saat 17:00'a kadar bu talebini yazılı olarak info@cd.com.tr adresine yazılı olarak bildirmesi ve SATICI'nın bunu yazılı olarak onaylaması ve teyit için mail göndermesi gerekmektedir. Siparişin kargoya tesliminden sonra sipariş iptali mümkün değildir.

MADDE 8 – YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

 

SATICI

DMS ELEKTRONİK BİLGİSAYAR DIŞ TIC. LTD. ŞTİ.

banner